De Drie Notenboomen

De Drie Notenboomen is opgericht in 2003 en gevestigd te Gouda. Wij zetten ons in om formules te ontwikkelen, die de zorg beter, goedkoper en leuker maken. De zorgformules van De Drie Notenboomen zijn Thomashuizen en Herbergier.

Het eerste Thomashuis werd in 2004 geopend, vanuit de drive om de zorg voor verstandelijk gehandicapten echt anders in te richten. Alleen al de huizen zelf zijn bijzonder. Monumentale panden, karakteristieke woonhuizen, woon- boerderijen, op mooie en rustige plekken in Nederland. De huizen zijn groot genoeg om ieder van de acht bewoners een eigen kamer te geven. Deze wordt door de bewoner en zijn of haar familie naar eigen wens en smaak ingericht. Het is hun thuis in het huis. Ze ontvangen hier bezoek, kunnen er heerlijk op zichzelf zijn.

www.thomashuizen.nl

Onze gasten houden, samen met hun familie, de regie over hun eigen leven. In een Herbergier worden levensritme en activiteiten niet opgelegd. En dat geldt ook voor de zorg. Met de gast zelf of met de vertegenwoordigers – vaak een zoon of dochter – worden er door de zorgondernemers voor- af afspraken gemaakt over de te bieden zorg. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst, regelmatig geèˆvalueerd en wanneer nodig bijgesteld. Als ze dat willen kunnen gasten in een Herbergier blijven wonen tot aan het levenseinde.

www.herbergier.nl